Tabellen en grafieken > Grafieken
123456Grafieken

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek.

a

Tussen welke grootheden en eenheden geeft deze grafiek een verband weer?

b

Beschrijf in je eigen woorden het verloop van de grafiek.

verder | terug