Tabellen en grafieken > Waarden toevoegen
123456Waarden toevoegen

Voorbeeld 1

Je ziet een grafiek van het aantal Nederlanders ( `xx1000000` ) uitgezet tegen het jaartal. Schat door interpoleren het aantal Nederlanders in 1925. Schat door extrapoleren het aantal Nederlanders in 2020.

> antwoord

Er zijn al rechte lijnstukjes getrokken tussen de meetpunten. Je zoekt 1925 op de horizontale as en leest af: ongeveer `7,5` . Dat zijn `7,5` miljoen Nederlanders.

Om het aantal Nederlanders in 2020 te kunnen bepalen, verleng je het lijnstukje behorende bij de laatste twee meetpunten. Ga na dat je dan ongeveer `17,5` afleest bij 2020, dus ongeveer `17,5` miljoen Nederlanders.

Opgave 3

Bekijk de grafiek van de bevolking van Nederland in het voorbeeld.

a

Schat het aantal Nederlanders in 1950 met behulp van de grafiek.

b

Denk je dat het antwoord bij a betrouwbaar is? Licht je antwoord toe.

c

Schat het aantal Nederlanders in 1945 met behulp van de grafiek.

d

Schat het aantal Nederlanders in 2020. Leg uit hoe je te werk bent gegaan.

verder | terug