Tabellen en grafieken > Waarden toevoegen
123456Waarden toevoegen

Voorbeeld 1

Je ziet een grafiek van het aantal Nederlanders () uitgezet tegen het jaartal. Schat door interpoleren het aantal Nederlanders in 1955. Schat door extrapoleren het aantal Nederlanders in 2020.

> antwoord

Er zijn al rechte lijnstukjes getrokken tussen de meetpunten. Je zoekt 1955 op de horizontale as en leest af: ongeveer . Dat zijn miljoen Nederlanders.

Om het aantal Nederlanders in 2020 te kunnen bepalen, verleng je het lijnstukje behorende bij de laatste twee meetpunten. Ga na dat je dan ongeveer afleest bij 2020, dus ongeveer miljoen Nederlanders.

Opgave 3

Bekijk de grafiek van de bevolking van Nederland in Voorbeeld 1.

a

Schat het aantal Nederlanders in 1950 met behulp van de grafiek.

b

Denk je dat het antwoord bij a betrouwbaar is? Licht je antwoord toe.

c

Schat het aantal Nederlanders in 1965 met behulp van de grafiek.

d

Schat het aantal Nederlanders in 2020. Leg uit hoe je te werk bent gegaan.

verder | terug