Tabellen en grafieken > Waarden toevoegen
123456Waarden toevoegen

Voorbeeld 3

Op het internet kun je de getijvoorspellingen van de waterstanden voor de komende dagen op verschillende locaties in Nederland en op de Noordzee vinden. Bekijk de grafiek van de waterstanden in Harlingen. Als je nu de waterstand om 14:00 uur de volgende dag wilt weten, hoe ga je dan te werk?

> antwoord

Omdat de waterstand periodiek is, heeft extrapoleren door het eind van de grafiek door te trekken geen enkele zin. Nu maak je gebruik van de periode van de grafiek.
De waterstand kent een periode van ongeveer `12` uur en `20` minuten. Je kunt dat in de grafiek zien. Dit betekent dat de grafiek om de `12` uur en `20` minuten (ongeveer) dezelfde waterstand aangeeft. De waterstand zal om 1:40 uur dezelfde hoogte hebben als in de grafiek is aangegeven om 13:20 uur. De waterstand is wel erg afhankelijk van het weer, van wind en regen, dus heel erg betrouwbaar is deze schatting niet.

Opgave 5

In het voorbeeld vind je de grafiek van de waterstanden bij Harlingen. Dit is een periodieke grafiek.

a

Voorspel de waterstand om 14:00 uur van de volgende dag.

b

Hoe hoog is de waterstand twee dagen later om 14:00 uur?

c

Waarom zijn deze antwoorden toch alleen maar schattingen?

verder | terug