Tabellen en grafieken > Waarden toevoegen
123456Waarden toevoegen

Uitleg

De huisstofmijt is bijna onzichtbaar klein (circa `0,3` mm). Huisstofmijten leven in huisstof en zitten bijvoorbeeld in matrassen en het tapijt. Ideaal voor de huisstofmijt is een temperatuur van ongeveer `25` graden Celsius en een luchtvochtigheid van `50` - `75` %.

Je ziet hier grafieken van het aantal huisstofmijten dat ontstaat uit een kleine beginpopulatie bij de juiste leefomstandigheden. Elke grafiek beschrijft het aantal mijten uitgezet tegen de tijd in dagen, steeds bij een andere temperatuur. Dit is een grafiekenbundel. De getekende punten zijn de echte meetpunten. Aan de hand van deze punten kun je:

  • schatten dat het aantal mijten na `55` dagen bij een temperatuur van `25` °C ongeveer `250` bedraagt, terwijl dit bij een temperatuur van `21` °C slechts ongeveer `100` is. Je doet dit door de rechte lijnstukjes tussen twee meetpunten af te lezen. Je spreekt dan van interpoleren tussen twee punten.

  • schatten dat het aantal mijten na `75` dagen bij een temperatuur van `25` °C ongeveer `350` bedraagt, terwijl dit bij een temperatuur van `21` °C slechts ongeveer `160` is. Je doet dit door de rechte lijnstukjes van de laatste twee meetpunten door te trekken. Je spreekt dan van extrapoleren.

Opgave 1

Bekijk de grafieken van het aantal huisstofmijten in de Uitleg .

a

Controleer de schatting van het aantal mijten bij een temperatuur van `21`  °C na `55` dagen.

b

Controleer de schatting van het aantal mijten bij een temperatuur van `25`  °C na `75` dagen.

c

Wat is het verschil tussen interpoleren en extrapoleren?

d

Schat het aantal mijten na `55` dagen bij een temperatuur van `23`  °C.

Opgave 2

Bekijk de grafieken van het aantal huisstofmijten in de Uitleg .

a

Hoeveel huisstofmijten waren er bij het begin van het onderzoek?

b

Hoeveel zijn er na `45` dagen bij een temperatuur van `32`  °C? Met hoeveel procent is het aantal dus toegenomen?

c

Schets de grafiek van de groei van huisstofmijten bij `20`  °C.

d

Waarom kun je de grafiek bij `26`  °C niet tekenen op grond van de gegeven grafieken?

verder | terug