Tabellen en grafieken > Waarden toevoegen
123456Waarden toevoegen

Testen

Opgave 13

De tabel geeft het aantal inwoners en het aantal woningen in een bepaalde gemeente weer.

jaar 1990 2000 2005 2010
aantal inwoners `11220` `13910` `14730` `14990`
aantal woningen `2800` `4000` `4400` `4800`
a

Maak een grafiek van het aantal inwoners in de periode van 1990-2010.

b

Bereken door interpoleren het aantal inwoners in 1995 en het aantal inwoners in 1998.

c

Bereken door extrapoleren het aantal inwoners in 2018.

d

Maak een grafiek van het aantal inwoners per woning in de periode van 1990-2010. Wat valt op?

e

Bereken door extrapoleren het aantal inwoners per woning in 2018. Dat kan op twee manieren; ga na of de antwoorden met elkaar overeenkomen.

Opgave 14

Wanneer je groeit, nemen je lengte en gewicht toe. Met een formule kun je je ideale gewicht bij je lengte berekenen. Dit is je BMI (Body Mass Index).

a

Schat de BMI van een persoon van `1,80` m met een gewicht van `70` kg.

b

Een persoon heeft een lengte van `1,65` en een BMI van `32` . Wat is zijn gewicht?

c

Een persoon heeft een gewicht van `90` kg en een lengte van `1,75` . Hoeveel moet deze persoon afvallen om een normaal gewicht te krijgen?

d

Van twee leerlingen met hetzelfde gewicht heeft de ene een normaal gewicht en de andere een ziekelijk overgewicht. Wat weet je van hun lengte en gewicht?

verder | terug