Tabellen en grafieken > Waarden toevoegen
123456Waarden toevoegen

Testen

Opgave 12

De tabel geeft het aantal inwoners en het aantal woningen in een bepaalde gemeente weer.

jaar 1990 2000 2005 2010
aantal inwoners
aantal woningen
a

Maak een grafiek van het aantal inwoners in de periode van 1990-2010.

b

Bereken door interpoleren het aantal inwoners in 1995 en het aantal inwoners in 1998.

c

Bereken door extrapoleren het aantal inwoners in 2018.

d

Maak een grafiek van het aantal inwoners per woning in de periode van 1990-2010. Wat valt op?

e

Bereken door extrapoleren het aantal inwoners per woning in 2018. Dat kan op twee manieren; ga na of de antwoorden met elkaar overeenkomen.

Opgave 13

In de grafiek over het aantal fazanten is sprake van een duidelijke trend. Het aantal fazanten in dit gebied neemt gestaag toe.

a

Waaraan kun je zien dat het aantal fazanten onderhevig is aan seizoensinvloeden?

b

Bepaal het aantal fazanten in juni 2020 als deze trend zich voortzet.

verder | terug