Tabellen en grafieken > Combineren/vergelijken
123456Combineren/vergelijken

Verwerken

Opgave 5

Onder het migratiesaldo wordt het verschil verstaan tussen het aantal mensen dat naar Nederland immigreert en het aantal mensen dat uit Nederland emigreert. In de grafiek vind je gegevens over de migratie van Marokkanen en Turken van en naar Nederland in de periode 1980 - 1991.

a

Welke betekenis hebben de snijpunten van de grafieken van "immigratie" en "emigratie" bij dezelfde bevolkingsgroep?

b

Welke betekenis hebben de snijpunten van de twee immigratiegrafieken?

c

Welke van deze beide bevolkingsgroepen kende in een deel van deze periode een negatief migratiesaldo?

d

Kun je op grond daarvan zeggen dat deze bevolkingsgroep in Nederland in aantal achteruit ging?

e

Opvallend is het feit dat in de jaren 1982 - 1984 de immigratie veel lager is dan in de andere jaren en de emigratie juist wat hoger is. Geef daar redenen voor.

f

Teken de grafiek van het migratiesaldo van de Turken.

g

In welk jaar daalt dit migratiesaldo het sterkst?

Opgave 6

Je ziet de grafieken van twee wielrenners die samen een dag zijn gaan fietsen.

a

Welke betekenis hebben de snijpunten van beide grafieken?

b

Gedurende welke periode rijdt renner A voor renner B?

c

Op welke momenten fietsen beide renners even snel?

Opgave 7

Deze grafieken laten zien hoeveel exemplaren (in duizendtallen) een bedrijf van een artikel heeft verkocht en hoeveel winst (in duizenden euro) het daarbij heeft gemaakt. is uitgezet tegen de tijd (in maanden) na de introductie van dit artikel op de markt.

a

Hoeveel exemplaren zijn er na vier maanden verkocht en hoeveel winst is daarop gemaakt?

b

Tot welk aantal verkochte exemplaren werd er nog geen winst gemaakt?

c

Maak een tabel van de winst (in duizenden euro) afhankelijk van de tijd (in maanden).

Opgave 8

Bekijk deze grafieken van het CBS.

a

Waarom is de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen samen niet gewoon de somgrafiek van de twee gegeven grafieken?

b

Hoe kun je de grafiek wel maken? Ga uit van een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.

c

Maak een verschilgrafiek.

d

Wat is de betekenis van de verschilgrafiek?

Opgave 9

De figuur laat zien hoe in de vorige eeuw in de VS de paarden en muilezels als trekdieren werden vervangen door tractoren.

a

De grafieken hebben een snijpunt. Heeft dat enige betekenis? Licht je antwoord toe.

b

Op welk moment waren er even veel tractoren als paarden en muilezels?

verder | terug