Tabellen en grafieken > Combineren/vergelijken
123456Combineren/vergelijken

Voorbeeld 1

In de figuur zie je de grafieken van twee lopers die de Coopertest doen. Het gaat om het afleggen van een zo groot mogelijke afstand binnen minuten.

  • Hoeveel minuten ligt loper B voor op loper A?

  • Wie van beiden levert de beste prestatie?

> antwoord
  • Het snijpunt van beide grafieken kun je aflezen (schatten). Dit snijpunt is ongeveer . De grafiek van loper B ligt gedurende de eerste  minuten boven die van loper A. Gedurende die tijd ligt loper B voor op loper A.

  • Loper A levert de beste prestatie. Hij loopt ongeveer meter in  minuten.

Opgave 2

Bekijk de grafieken van de twee hardlopers in het voorbeeld.

a

Maak een verschiltabel en een verschilgrafiek.

b

Op welke punten gaat de verschilgrafiek door de horizontale as en wat betekent dit?

verder | terug