Tabellen en grafieken > Combineren/vergelijken
123456Combineren/vergelijken

Voorbeeld 3

In de figuur zie je hoe binnen een groot bedrijf het aantal werknemers terugloopt, terwijl de omzet per werknemer per jaar stijgt (een mogelijke verklaring hiervoor is automatisering). Beide grafieken snijden elkaar. Leg uit waarom dit snijpunt geen enkele betekenis heeft en bereken de totale omzet van het bedrijf in dat jaar.

> antwoord

Er zijn twee verschillende verticale assen: op de linkeras lees je het aantal werknemers af, op de rechteras de omzet per werknemer per jaar (in duizenden euro).

In het punt waar beide grafieken elkaar lijken te snijden (in 2003 dus), is het aantal werknemers ongeveer `18350` en de omzet per werknemer per jaar (p.w.p.j.) ongeveer € 82500,00. Deze uitkomsten zijn totaal verschillend. Wel kun je zo gemakkelijk de totale jaaromzet van het bedrijf uitrekenen.

Opgave 4

In Voorbeeld 3 vind je twee grafieken die het aantal werknemers en de omzet van een bedrijf beschrijven.

a

Waarom heeft het snijpunt van beide grafieken geen betekenis?

b

Hoeveel bedraagt de totale jaaromzet in 2003?

c

Hoeveel bedraagt de totale jaaromzet in 2006?

d

Betekent de daling van het aantal werknemers ook een daling van de omzet? Hoe zit het waarschijnlijk met de winst?

verder | terug