Tabellen en grafieken > Combineren/vergelijken
123456Combineren/vergelijken

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier in één figuur de opbrengst en de kosten van een fabrikant bij de verkoop van een bepaald artikel. Zowel de opbrengst als de kosten hangen in duizenden euro's (k€) af van het aantal verkochte exemplaren ().

a

Het snijpunt van beide grafieken wordt wel het "break-evenpoint" genoemd. Begrijp je waarom?

b

Teken de grafiek van de winst uitgezet tegen de verkochte hoeveelheid.

c

Waar vind je in de winstgrafiek bij b het "break-evenpoint" terug?

verder | terug