Tabellen en grafieken > Combineren/vergelijken
123456Combineren/vergelijken

Theorie

Soms heb je te maken met meerdere grafieken in één assenstelsel.

Kun je twee variabelen uitdrukken in dezelfde eenheden en hangen beide van dezelfde variabele af, dan kun je de bijbehorende grafieken in één figuur tekenen.

  • In een snijpunt van beide grafieken hebben de twee variabelen op de verticale as dezelfde waarde.

  • Je maakt een somgrafiek door steeds bij elkaar passende uitkomsten op te tellen.

  • Je maakt een verschilgrafiek door steeds bij elkaar passende uitkomsten van elkaar af te trekken.

Heb je te maken met twee grafieken waarbij in de ene grafiek een variabele afhangt van en in de andere weer afhangt van , dan kun je deze variabelen schakelen: bij een waarde van vind je een waarde van en dan daarbij weer een passende waarde van .

verder | terug