Formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Inleiding

De grafische rekenmachine kan heel snel grafieken maken bij formules die een verband tussen twee variabelen weergeven. Maar dan moeten ze wel in de juiste vorm staan: hij kan alleen werken met formules waarbij duidelijk is voor welke variabele getallen worden ingevuld (de invoervariabele) en welke variabele dan moet worden uitgerekend. Ook mogen er natuurlijk niet meerdere uitkomsten mogelijk zijn. Verbanden die aan deze eisen voldoen, noem je "functies" .
Soms moet je de formule een andere vorm geven om hem in de grafische rekenmachine te kunnen invoeren.

Je leert in dit onderwerp:

  • formules herleiden tot ze de juiste vorm hebben voor de grafische rekenmachine;

  • met het begrip functie werken;

  • grafieken maken met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met letters);

  • tabellen maken en daarbij grafieken tekenen.

verder | terug