Formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Voorbeeld 1

De formule lengte `xx` breedte `= 30` kun je korter schrijven als `l*b=30` . Je kunt er een grafiek bij tekenen. Hoe maak je hier een grafiek bij op de grafische rekenmachine?

> antwoord

Daarvoor moet je de formule herleiden tot de vorm `l=...` of `b=...` .

Stel, je kiest voor de vorm `l=...` . Dit betekent dat je `l` opvat als functie van `b` . De formule wordt dan `l=30/b` .

Voor de rekenmachine voer je de formule in als Y1=30/X. Je moet ook de vensterinstellingen aanpassen: X loopt van `0` tot `30` en Y ook. Als het goed is, krijg je dan een nette grafiek. Vergelijk hem met de grafiek in dit voorbeeld.

Opgave 3

Je wilt een grafiek maken bij de formule `2 l+2 b=100` .

a

Hoe doe je dat zonder de grafische rekenmachine te gebruiken?

b

Hoe doe je dat met de grafische rekenmachine?

c

Waarom moet je de formule eerst herleiden?

d

Bij welke waarde van `b` geldt `l=7,5` ?

verder | terug