Formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Voorbeeld 1

De formule lengte breedte kun je korter schrijven als . Je kunt er een grafiek bij tekenen. Hoe maak je hier een grafiek bij op de grafische rekenmachine?

> antwoord

Daarvoor moet je de formule herleiden tot de vorm of .

Stel, je kiest voor de vorm . Dit betekent dat je opvat als functie van . De formule wordt dan .

Voor de rekenmachine voer je de formule in als Y1=30/X. Je moet ook de vensterinstellingen aanpassen: X loopt van tot en Y ook. Als het goed is, krijg je dan een nette grafiek. Vergelijk hem met de grafiek in dit voorbeeld.

Opgave 3

Je wilt een grafiek maken bij de formule .

a

Hoe doe je dat zonder de grafische rekenmachine te gebruiken?

b

Hoe doe je dat met de grafische rekenmachine?

c

Waarom moet je de formule eerst herleiden?

d

Bij welke waarde van geldt ?

verder | terug