Formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Voorbeeld 2

De formule beschrijft een verband tussen en . Herleid de formule zo, dat is uitgedrukt in en teken dan met de grafische rekenmachine de bijpassende grafiek.

> antwoord

beide zijden

beide zijden /

Je hebt de variabele geschreven als functie van . Nu kun je de formule op de grafische rekenmachine invoeren.

Opgave 4

Schrijf de formules zo, dat is uitgedrukt in en plot de grafiek op de grafische rekenmachine.

a

b

c

d

e

f

Opgave 5

Bij welke van deze formules kun je een grafiek maken? Schrijf in dat geval de formule zo, dat je hem op de grafische rekenmachine kunt invoeren.

a

inhoud

b

inhoud 

c

d

Opgave 6

De Body Mass Index (BMI) geeft de verhouding weer tussen gewicht en lengte en zegt iets over een gezond gewicht. Je berekent de met de formule: . Hierin is je lengte in meter en je gewicht in kilogram. Een tussen de en de betekent een gezond gewicht.

a

Bereken de van iemand die cm lang is en kg weegt.

b

Bij een van kun je een grafiek maken van iemands gewicht afhankelijk van zijn lengte. Plot de grafiek.

c

Plot in hetzelfde venster de grafiek met een .

d

Peter is cm lang. Bepaal welk gewicht voor Peter gezond is, in kilogram nauwkeurig.

verder | terug