Formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Voorbeeld 2

De formule `x+2 y=12` beschrijft een verband tussen `x` en `y` . Herleid de formule zo, dat `y` is uitgedrukt in `x` en teken dan met de grafische rekenmachine de bijpassende grafiek.

> antwoord

`x+2y`

`=`

`12`

beide zijden `text(-)x`

`2y`

`=`

`12-x`

beide zijden / `2`

`y`

`=`

`6-0,5x`

Je hebt de variabele `y` geschreven als functie van `x` . Nu kun je de formule op de grafische rekenmachine invoeren.

Opgave 4

Schrijf de formules zo, dat `y` is uitgedrukt in `x` en plot de grafiek op de grafische rekenmachine.

a

`3 x+y=6`

b

`x*y=12`

c

`x=4 -y`

d

`2 x-3 y=6`

e

`x^2+4 y=8`

f

`0,5 x+1,5 y=12`

Opgave 5

Bij welke van deze formules kun je een grafiek maken? Schrijf in dat geval de formule zo, dat je hem op de grafische rekenmachine kunt invoeren.

a

inhoud `= 3 r^2`

b

inhoud  `=l*b*h`

c

`4 (a-b)=4 a-4 b`

d

`l*b=20`

Opgave 6

De Body Mass Index (BMI) geeft de verhouding weer tussen gewicht en lengte en zegt iets over een gezond gewicht. Je berekent de `BMI` met de formule: `BMI =G/(l^2)` . Hierin is `l` je lengte in meter en `G` je gewicht in kilogram. Een `BMI` tussen de `20` en de `25` betekent een gezond gewicht.

a

Bereken de `BMI` van iemand die `180` cm lang is en `78` kg weegt.

b

Bij een `BMI` van `20` kun je een grafiek maken van iemands gewicht afhankelijk van zijn lengte. Plot de grafiek.

c

Plot in hetzelfde venster de grafiek met een `BMI =25` .

d

Peter is `180` cm lang. Geef in je figuur aan welk gewicht voor Peter gezond is. Zet de ondergrens en de bovengrens er in de grafiek bij, in kilogram nauwkeurig.

verder | terug