Formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Verkennen

Opgave V1

Iemand wil een stuk hei afgrenzen om er schapen te laten grazen met meter gaas. Het af te grenzen stuk moet rechthoekig worden met een oppervlakte van hectare (dus  m2).

De vraag is nu of dat kan en zo ja, wat dan de lengte en de breedte zijn van het af te zetten stuk hei.

a

Om welke variabele grootheden gaat het in dit probleem?

b

Stel bij dit probleem passende formules op.

c

Los het verder op, bijvoorbeeld met behulp van tabellen en grafieken.

verder | terug