Formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Verkennen

Opgave V1

De inhoud `I` van een cilinder met straal `r` en hoogte `h` is te berekenen met de formule `I=πr^2*h` . Een blik soep met een inhoud van `1` L ( `1000` cm3) heeft de vorm van een cilinder. Voor dit blik geldt dus `1000=πr^2*h` .

a

Leg uit dat bij een kleine straal het blik een grote hoogte moet hebben.

Formules van de vorm `y = ...` kun je in de grafische rekenmachine invoeren. Hoe je dat doet, vind je in het practicum.

b

Leg uit waarom je met de grafische rekenmachine geen grafiek kunt tekenen van de formule `1000=πr^2*h` .

c

Wat moet je met deze formule doen om er wel een grafiek van te kunnen maken op de grafische rekenmachine? Probeer zo'n grafiek te maken.

verder | terug