Formules > Grafieken maken
123456Grafieken maken

Verwerken

Opgave 6

Een schuin naar boven gerichte waterstraal van een fonteintje vormt door de zwaartekracht een parabool. De waterboog wordt beschreven door: . Hierin is de horizontale afstand tot de fonteinsproeier en de hoogte tot het wateroppervlak van de vijver, beide in centimeter.

a

Bereken hoe hoog de waterboog is (ten opzichte van het wateroppervlak van de vijver) op cm afstand van de fonteinsproeier.

b

Breng met de grafische rekenmachine de waterboog goed in beeld. Welke vensterinstellingen heb je gebruikt?

c

Bereken hoe hoog de waterboog maximaal komt (ten opzichte van het wateroppervlak van de vijver). Rond af op twee cijfers achter de komma.

Opgave 7

Breng van deze formules de grafieken in beeld. Is er sprake van een top, een horizontale asymptoot of een verticale asymptoot? Denk om het gebruik van haakjes en de instellingen van het venster!

a

b

c

Opgave 8

Het vermogen van een windmolen hangt af van de dubbele wieklengte in meter en van de windsnelheid in meter per seconde. Het vermogen van een zeker type windmolen met m wordt gegeven door de formule: .

a

Bereken het vermogen van de windmolen bij een windsnelheid van  m/s.

b

Waarom is het niet redelijk negatieve waarden voor in te vullen?

c

Breng met de grafische rekenmachine de grafiek van het vermogen van de windmolen goed in beeld.

Opgave 9

Voor de totale kosten () bij de productie van een bepaald artikel geldt: waarin het aantal exemplaren voorstelt.

a

Bereken de gemiddelde kosten per exemplaar bij een productie van  stuks.

b

Stel een formule op voor de gemiddelde kosten per exemplaar () als functie van .

c

Welke verticale asymptoot heeft de functie ?

d

Waarom is er nu geen horizontale asymptoot?

Opgave 10

Voor de inhoud van een cilindervormig blikje geldt: . Hierin is de inhoud (het volume), de straal in centimeter en de hoogte in centimeter. Neem een blikje waarvoor cm. Nu is een functie van .

a

Schrijf de formule van deze functie op.

b

Breng de grafiek van deze functie zo in beeld dat je bij nog kunt aflezen hoe groot is. Bepaal vervolgens de waarde van op één decimaal nauwkeurig.

Voor een blikje waarvan de diameter en de hoogte gelijk zijn, geldt: .

c

Schrijf een bijpassende formule op voor als functie van .

d

Bepaal nu op één decimaal nauwkeurig de waarde van van zo'n blik als de inhoud L is.

Opgave 11

Voor een kopieerapparaat bedraagt de maandelijkse huur € 200,00 waarbij nog een bedrag van € 0,04 per kop ie komt. stelt de totale kosten (in euro) voor en is het aantal kopieën dat er maandelijks (gemiddeld) wordt gemaakt.

a

Schrijf een formule op voor als functie van .

b

Iemand die een kopie maakt, betaalt eurocent per kopie. Schrijf een formule op voor de maandelijkse inkomsten als functie van .

c

Hoeveel kopieën moeten er per maand worden gemaakt als eurocent per kopie kostendekkend is?

verder | terug