Formules > Grafieken maken
123456Grafieken maken

Testen

Opgave 14

In een biologisch laboratorium is onderzoek gedaan naar de tijd die zaden nodig hebben om voor `50` % te ontkiemen. Proefondervindelijk is een verband tussen temperatuur en kiemtijd gebleken. De kiemtijd `K` is geteld in dagen en de temperatuur `T` is gemeten in °C. Dit verband wordt gegeven door: `K=80/ (T-4)` .

a

Boven welke temperatuur is de helft van de zaden al binnen tien dagen ontkiemd?

b

Welke waarden voor `T` zijn nu zinvol?

c

Welke asymptoten heeft de grafiek van deze functie?

d

Welke waarden kan `K` aannemen?

Opgave 15

Bij een bepaald artikel is het verband tussen de verkochte hoeveelheid `q` en de prijs `p` (in euro): `q=10000 -20 p` .

Voor de opbrengst `R` (in euro) geldt: `R=p*q` .

Voor de kosten `K` (in euro) geldt: `K=15000 +100 q` .

Voor de winst geldt: `W=R-K` .

a

Stel een formule op voor `R` als functie van `q` .

b

Welke waarden kunnen `p` en `q` aannemen?

c

Schrijf `W` als functie van `q` .

d

Maak een grafiek van de formule voor de winst. Let op de waarden die `q` kan aannemen en zorg voor een zodanige grafiek dat alle mogelijke waarden van `W` in beeld komen. De winst loopt in de tonnen!

e

Bepaal voor welke verkochte hoeveelheid de winst maximaal is.

Opgave 16

Boer Voortman zet voor zijn paard een weilandje af. Hij heeft daarvoor nog `200` m gaas. Het weiland wordt zuiver rechthoekig. Omdat het weiland tegen een brede rivier aan komt te liggen, hoeft hij alleen de twee breedtes en de lengte van gaas te voorzien.

a

Druk de lengte `l` van het weiland uit in de breedte `b` .

b

Druk de oppervlakte `A` van het weiland uit in `b` .

c

Breng met de grafische rekenmachine de grafiek bij de formule voor `A` in beeld.

d

Voor welke waarde van `b` is de oppervlakte van het weiland zo groot mogelijk?

verder | terug