Formules > Grafieken maken
123456Grafieken maken

Theorie

Een grafische rekenmachine is erg handig als je grafieken van functies wilt bekijken. Maar er is één probleem: hoe krijg je de grafiek goed in beeld? Je weet dat je de instellingen van het venster kunt aanpassen, maar dan moet je wel weten welke instellingen handig zijn. Dat moet je proberen te achterhalen uit de situatie waarbinnen je de formule gebruikt. Zowel je invoerwaarden als je uitkomsten moeten redelijk zijn.

Als je de grafiek van een functie goed in beeld hebt, zijn alle karakteristieken zichtbaar. Dat kunnen zijn:

  • de snijpunten met de assen, dat zijn de nulpunten en het snijpunt met de -as;

  • de asymptoten;

  • de toppen, de punten met (lokale) maxima en minima, die je met de grafische rekenmachine kunt opzoeken.

In de figuur zie je een top met een maximum (de rechter top) en een top met een minimum (de linker top). Een maximum is een grootste -waarde, een minimum een kleinste -waarde.

Heb je die allemaal in beeld, dan kun je met een grafische rekenmachine de karakteristieken vinden. Bekijk in het Practicum het stukje "Functiewaarden, nulpunten en toppen" .

verder | terug