Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Inleiding

Een architect wil een goede trap ontwerpen. Hij gebruikt daarvoor de formule: `2` ยท optrede + aantrede = paslengte. Hij gaat uit van een paslengte van `70` cm. Voor de optrede wil hij `16` cm nemen. Vult hij deze gegevens in de formule in, dan krijgt hij de vergelijking: `32` + aantrede = `70` . Hij kan dus als aantrede nemen: aantrede `=70 -32 =38` cm. Op deze manier heeft hij de vergelijking opgelost. Het getal `38` maakt de vergelijking kloppend: `32 +38 =70` .

Je leert in dit onderwerp:

  • vergelijkingen oplossen met behulp van algebra;

  • vergelijkingen oplossen met behulp van de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • formules schrijven als functies;

  • werken met technieken als terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en haakjes uitwerken.

verder | terug