Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Toepassen

Opgave 14Oppervlakte groenteblik
Oppervlakte groenteblik

Voor de totale oppervlakte van een cilindervormig groenteblik met straal en hoogte geldt: .

a

Leg uit hoe je deze formule zelf kunt afleiden.

b

Bereken in cm2 nauwkeurig de oppervlakte van een groenteblik met een diameter van cm en een hoogte van cm.

c

Een groenteblik met een oppervlakte van cm2 heeft een hoogte van cm. Bereken de diameter in mm nauwkeurig.

d

Van een groenteblik met een oppervlakte van cm2 zijn de hoogte en de straal even groot. Bereken de diameter in mm nauwkeurig.

verder | terug