Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 1

Los de vergelijking `1/2(x+8 )=text(-)7 +x` op met de balansmethode.

> antwoord

`1/2(x+8)`

`=`

`text(-)7+x`

haakjes wegwerken

`1/2x+4`

`=`

`text(-)7+x`

beide zijden `text(-)4`

`1/2x`

`=`

`text(-)11+x`

beide zijden `text(-)x`

`text(-)1/2x`

`=`

`text(-)11`

beide zijden / `text(-)1/2`

`x`

`=`

`22`

Je kunt dit antwoord nog controleren door aan beide zijden van de gegeven vergelijking voor `x` het getal `22` in te vullen.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1. Los de vergelijkingen op met de balansmethode. Indien nodig rond af op twee cijfers achter de komma.

a

`3 t-400 =700`

b

`3 t-400 =700 -2 t`

c

`2300 -0,15 *p=1600 +0,42 *p`

d

`2*(3x-5)=2x-5`

Opgave 4

Je kunt de vergelijking `1/2(x+8)=text(-)7+x` ook oplossen door eerst links en rechts van het isgelijkteken te vermenigvuldigen met `2` . Los de vergelijking op deze manier op en controleer of je hetzelfde antwoord krijgt.

verder | terug