Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 1

Los de vergelijking op met de balansmethode.

> antwoord

haakjes wegwerken

beide zijden

beide zijden

beide zijden /

Je kunt dit antwoord nog controleren door aan beide zijden van de gegeven vergelijking voor het getal in te vullen.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1. Los de vergelijkingen op met de balansmethode. Indien nodig rond af op twee cijfers achter de komma.

a

b

c

d

Opgave 4

Je kunt de vergelijking ook oplossen door eerst links en rechts van het isgelijkteken te vermenigvuldigen met . Los de vergelijking op deze manier op en controleer of je hetzelfde antwoord krijgt.

verder | terug