Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 2

In de vergelijking komt de onbekende maar op één plek voor. Je kunt de vergelijking oplossen met terugrekenen.

> antwoord

Eerst heen rekenen vanuit :

Vervolgens ga je terugrekenen:

Je vindt: en dus en/of .

Weer controleren door terug invullen!

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 2. Los de vergelijkingen op door terugrekenen.

a

b

c

d

e

f

verder | terug