Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 4

Als je m afrastering beschikbaar hebt voor een rechthoekig veld met een oppervlakte van ha, dan geldt: en als je voor de lengte (in meter) de variabele en voor de breedte (in meter) de variabele kiest. Zoek nu waarden voor en die aan beide formules voldoen.

> antwoord

Schrijf de formules als: en .

Dan voer je ze op de grafische rekenmachine in als en . Om een goede grafiek te krijgen kies je verstandige grenzen van de waarden van (de breedte) en (de lengte). Je ziet dat de grafieken twee snijpunten hebben. In die punten geldt de vergelijking: . Je kunt de snijpunten met de grafische rekenmachine vinden. De gevonden -waarden zijn de oplossingen van de vergelijkingen; de waarden van die hem waar maken.

Opgave 8

Bekijk in Voorbeeld 4 hoe je vanuit twee gegeven formules één vergelijking afleidt. Die vergelijking los je vervolgens op.

a

Voer de twee formules in op de grafische rekenmachine.

b

Laat nu de grafische rekenmachine de snijpunten van beide grafieken bepalen. Rond af op twee cijfers achter de komma.

c

Welke oplossing heeft je vergelijking?

verder | terug