Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Uitleg

Voor een kopieerapparaat bedraagt de maandelijkse huur € 250,00 waarbij nog een bedrag van € 0,06 per kopie komt. Op school staat een kopieerapparaat voor de leerlingen. Ze betalen € 0,10 per kopie.

De vraag: "Bij welk aantal kopieën per maand speelt de school quitte?" kun je vertalen naar een vergelijking.

  • Noem het aantal kopieën per maand .

  • De kosten voor de school bedragen dan maandelijks euro.

  • De opbrengst van de school is maandelijks euro.

De school speelt quitte als .

Dit is een typisch voorbeeld van een vergelijking: je vergelijkt kosten en opbrengst en vraagt je af wanneer beide gelijk zijn. In dit geval kun je de vergelijking oplossen met de balansmethode. Ga na dat je vindt: .

Opgave 1

In de Uitleg wordt een probleem opgelost.

a

Welke vergelijking wordt daarbij afgeleid?

b

Laat zien hoe je deze vergelijking met de balansmethode oplost.

Opgave 2

Doe nu van het Practicum het stukje "Snijpunten van functies" . Bekijk goed hoe je met de grafische rekenmachine een vergelijking kunt oplossen door de coördinaten van de snijpunten van grafieken te bepalen. Los vervolgens de vergelijking uit de uitleg op met behulp van de grafische rekenmachine.

verder | terug