Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Inleiding

Een architect wil een goede trap ontwerpen. Hij gebruikt daarvoor de formule: ยท optrede + aantrede = paslengte. Hij gaat uit van een paslengte van  cm. Voor de optrede wil hij  cm nemen.
Vult hij deze gegevens in de formule in, dan krijgt hij de vergelijking: + aantrede = .
Hij kan dus als aantrede nemen: aantrede cm.
Op deze manier heeft hij de vergelijking opgelost. Het getal maakt de vergelijking kloppend: .

Je leert in dit onderwerp:

  • vergelijkingen oplossen met behulp van algebra;

  • vergelijkingen oplossen met behulp van de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • formules schrijven als functies;

  • werken met technieken als terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en haakjes uitwerken.

verder | terug