Formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Testen

Opgave 15

Los de vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

c

d

Opgave 16

Los de vergelijking op met behulp van de grafische rekenmachine. (Eventuele benaderingen op één decimaal nauwkeurig.)

verder | terug