Formules > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Voorbeeld 1

Een verfhandelaar heeft een mengmachine van € 2000,00 gekocht. De inkoopprijs van de verf en de kosten van het mengproces samen komen op € 5,00 per liter. Hij verkoopt zijn verf voor € 7,50 per liter. Hij maakt winst als de opbrengst groter is dan de totale kosten . Met voorraadkosten wordt geen rekening gehouden.
Bereken vanaf hoeveel liter verkochte verf hij winst gaat maken.

> antwoord

Er geldt: en . Hierin is de verkochte hoeveelheid verf.

Nu moet: , dus de ongelijkheid is .

Met de grafische rekenmachine breng je de grafieken van en in beeld. Het snijpunt moet zichtbaar zijn. Vervolgens bereken je dit snijpunt door de vergelijking op te lossen. Je vindt (bijvoorbeeld met de grafische rekenmachine) als oplossing voor de vergelijking liter.

De oplossing voor de ongelijkheid lees je uit de grafiek af: . Dus vanaf  liter verkochte verf gaat de verfhandelaar winst maken.

Opgave 3

In Voorbeeld 1 zie je hoe je de ongelijkheid oplost met de grafische rekenmachine.

a

Los de vergelijking algebraïsch op.

b

Schrijf de juiste oplossing van de ongelijkheid op.

verder | terug