Formules > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Voorbeeld 3

Los op: .

> antwoord

Je bekijkt eerst de grafieken van en .

Bij de meeste waarden van zijn de functiewaarden verschillend. Alleen bij de snijpunten zijn de functiewaarden gelijk. De snijpunten vind je door op te lossen: . Je vindt met de grafische rekenmachine: .
Lees nu uit de figuur af dat de oplossing van de ongelijkheid is: .

Opgave 6

Bekijk in Voorbeeld 3 hoe je de ongelijkheid oplost.

a

Los zelf deze ongelijkheid met de grafische rekenmachine op. Zorg voor de juiste vensterinstellingen.

b

Welke oplossing heeft de ongelijkheid ? De oplossing bestaat uit twee delen.

verder | terug