Formules > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Inleiding

Als je wilt weten bij welke windsnelheid een windmolen meer dan bijvoorbeeld kW aan vermogen levert, dan moet je een ongelijkheid oplossen. Hetzelfde geldt als je wilt weten vanaf hoeveel gereden kilometers per jaar een auto op benzine duurder is dan een auto op diesel. Of hoeveel uur de ene kaars langer brandt dan de andere.

Je leert in dit onderwerp:

  • ongelijkheden algebra├»sch oplossen;

  • ongelijkheden oplossen met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • formules schrijven als functies en dan de grafieken goed in beeld brengen;

  • werken met technieken als terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en haakjes uitwerken.

verder | terug