Formules > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Testen

Opgave 15

Los de ongelijkheden algebraïsch op.

a

b

c

Opgave 16

Los deze ongelijkheid op (op twee decimalen nauwkeurig) met de grafische rekenmachine: .

Opgave 17

De afstand tussen Utrecht en Enschede is km.

Fietser A gaat met km/h van Utrecht naar Enschede.
Fietser B gaat met km/h van Enschede naar Utrecht.

Beide fietsers starten tegelijkertijd.

a

Je wilt weten hoe lang fietser A dichter bij Utrecht is dan fietser B. Welke ongelijkheid hoort daar bij als de tijd in uren is?

b

Los deze ongelijkheid algebraïsch op.

c

Beantwoord de vraag in minuten nauwkeurig.

verder | terug