Formules > Meerdere variabelen
123456Meerdere variabelen

Voorbeeld 2

De formule voor de queteletindex is: `QI=G/(l^2)` .

Je ziet een nomogram waarmee je de `QI` snel kunt bepalen. Welke `QI` heeft iemand van `1,85` meter met een gewicht van `80` kg? Controleer de uitkomst met de formule.

> antwoord

Uit het nomogram lees je `QI ~~ 23` af. Met de formule: `QI=80/(1,85^2)~~23,4` . Beide waarden stemmen goed overeen. Controleer nog een paar waarden.

Opgave 4

In het voorbeeld zie je een nomogram bij de formule voor de queteletindex.

a

Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de queteletindex van iemand met een lengte van `1,75` meter die `75` kg weegt. Licht je antwoord toe.

b

Iemand met een lengte van `1,75` meter heeft een gezond gewicht. Tussen welke twee waarden ligt dat gewicht?

c

De hoogste queteletindex die iemand met een gezond gewicht kan hebben, is `25` . Maak een tabel en een grafiek van het mogelijke gewicht afhankelijk van de lengte. Lees daarbij het gewicht af bij lengtes van `1,60` , `1,70` , `1,80` , `1,90` en `2,00` meter.

d

Hoe kun je de grafiek bij c controleren met de grafische rekenmachine?

Opgave 5

Je kunt in het nomogram in het voorbeeld zien wanneer iemand valt in een van de categorie├źn "ondergewicht" , "normaal gewicht" , "overgewicht" en "ernstig overgewicht" .

Teken zelf op roosterpapier een grafiekenbundel bij de formule van de queteletindex en geef daarin deze vier categorie├źn aan.

verder | terug