Formules > Meerdere variabelen
123456Meerdere variabelen

Voorbeeld 3

In het eerste voorbeeld tref je de formule aan voor de queteletindex: `QI=G/(l^2)` . Er zijn mensen die beweren dat je een gezond gewicht hebt als het voldoet aan de formule `G = 100(l - 1)` . Laat zien dat in dit geval de `QI` inderdaad tussen de `20` en de `25` blijft voor normale lengtes.

> antwoord

Je kunt beide formules combineren door in de formule voor `QI` de variabele `G` te vervangen door `100(l - 1)` . Je krijgt dan: `QI= (100 (l-1 )) /(l^2)` .

Van deze formule kun je met de grafische rekenmachine een grafiek maken. Je zult dan zien dat voor lengtes tussen de `1,50` m en de `2,20` m de `QI` inderdaad tussen de `20` en de `25` ligt.

Opgave 6

Bekijk in het voorbeeld hoe je de formule voor een gezond gewicht en die voor de queteletindex met elkaar kunt combineren.

a

Maak zelf de grafiek van de `QI` van iemand met een gezond gewicht als functie van `l` .

b

Ga na dat voor lengtes tussen de `1,50` meter en de `2,20` m de `QI` inderdaad tussen de `20` en de `25` ligt.

Opgave 7
a

Gegeven zijn de formules `R=2p+3q+20` en `q=3p - 2` . Druk `R` uit in `p` .

b

Gegeven zijn de formules `K=text(-)2t - 5v` en `t = v - 3` . Druk `K` uit in `v` .

c

Gegeven zijn de formules `2z = 3x - 4y` en `z = 2x + 1` . Deze twee formules kun je combineren tot de vorm `y=ax+b` . Welke getallen zijn `a` en `b` ?

d

Gegeven is de formule `Z = (7x)/(5y)` . Neem `Z=2` en druk `y` uit in `x` .

verder | terug