Lineaire verbanden > Recht evenredig
123456Recht evenredig

Voorbeeld 2

Wij (Nederlanders) gebruiken meestal de temperatuurschaal van Celsius. Wetenschappers gebruiken vaak de temperatuurschaal van Kelvin. Ook worden andere temperatuurschalen nog steeds gebruikt:

  • De temperatuurschaal van Réamur (in gebruik bij de verwerking van suiker): het aantal graden Réamur bereken je door het aantal graden Celsius te delen door en dan te vermenigvuldigen met .

  • De temperatuurschaal van Fahrenheit (in gebruik in de Verenigde Staten): het aantal graden Fahrenheit bereken je door het aantal graden Celsius te delen door , dan te vermenigvuldigen met en er vervolgens nog bij te tellen.

Laat zien dat het aantal graden Réamur wel recht evenredig is met het aantal graden Celsius, maar het aantal graden Fahrenheit () niet.

> antwoord

Om te laten zien dat een verband wél recht evenredig is, moet je een formule maken. Voor het omrekenen van °C naar °R kun je uit de gegevens de formule afleiden. Dit is een formule van een recht evenredig verband.

Om te laten zien dat iets niet waar is, geef je een tegenvoorbeeld. Voor het omrekenen van naar , onderzoek je of er bij  °C ook  °F uitkomt. Dat is niet zo, dus het verband is niet recht evenredig.
Een andere aanpak is: controleren of er bijvoorbeeld bij  °C twee zo veel uitkomt als bij  °C.

Opgave 4

Bestudeer Voorbeeld 2.

a

Licht toe hoe de formule is ontstaan.

b

Als twee keer zo groot wordt, geldt dit dan ook voor ?

c

Uit de gegevens kun je de formule afleiden. Licht toe hoe deze formule ontstaat.

d

 Als twee keer zo groot wordt, geldt dit dan ook voor ? Licht je antwoord toe.

Opgave 5

Voor de temperatuurschaal van Kelvin geldt dat het aantal kelvin te berekenen is door bij het aantal graden Celsius op te tellen.

a

Welke formule geldt voor het omrekenen van het aantal graden Celsius naar het aantal kelvin ?

b

Is recht evenredig met ? Licht je antwoord toe.

verder | terug