Lineaire verbanden > Recht evenredig
123456Recht evenredig

Uitleg

Een winkelier verkoopt een artikel voor € 12,50 per stuk.

De totale opbrengst in euro's bereken je uit het aantal artikelen dat hij verkoopt. De formule daarvoor is:

Je ziet de grafiek die hierbij hoort. Deze grafiek

  • is een rechte lijn en

  • gaat door .

Bij zo’n grafiek en formule geldt ook altijd:

  • De tabel bij zo’n formule en grafiek is een verhoudingstabel.

Bij zo’n formule, grafiek en tabel geldt dus:

  • Als je niets verkoopt, heb je geen opbrengst.

  • Als je keer zo veel verkoopt, heb je ook keer zoveel opbrengst. 

  • Als je keer zo veel verkoopt, heb je ook keer zoveel opbrengst, enzovoort.

Zo’n verband tussen en noem je een recht evenredig verband.

Opgave 1

Bekijk de Uitleg . De prijs van elektriciteit is op een zeker moment € 0,22 per kWh (kilowattuur).

a

Is het bedrag dat je betaalt voor het verbruik van elektriciteit, recht evenredig met het aantal kWh dat je verbruikt?

b

Welke formule geldt voor de kosten van het elektriciteitsverbruik afhankelijk van het aantal verbruikte kWh ?

c

Je verbruikt gemiddeld met een elektrische auto  kWh per  km. Zijn in dit geval de kosten voor het energieverbruik recht evenredig met het aantal gereden kilometers ?

d

Welke formule geldt voor het verband tussen en ?

e

Zijn de totale kosten voor een auto recht evenredig met het aantal gereden kilometers? Geef een toelichting.

verder | terug