Lineaire verbanden > Recht evenredig
123456Recht evenredig

Inleiding

Nogal wat variabelen die we in het dagelijks leven tegenkomen, zijn recht evenredig met een andere variabele. In dit onderdeel leer je wat recht evenredig zijn inhoudt en hoe je een recht evenredig verband tussen variabelen kunt beschrijven met formules en weergeven met grafieken.

Je leert in dit onderwerp:

  • wat recht evenredig betekent;

  • situaties waarin de éne variabele recht evenredig is met de andere weergeven in een grafiek;

  • situaties waarin de éne variabele recht evenredig is met de andere beschrijven met een formule;

  • berekeningen uitvoeren met recht evenredige variabelen.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij formules, ook met de grafische rekenmachine.

verder | terug