Lineaire verbanden > Recht evenredig
123456Recht evenredig

Testen

Opgave 14

In de Tour de France wordt een aantal keren een tijdrit gereden. In deze grafieken vind je gegevens over een tijdrit van km.

a

Welke renner heeft de tijdrit gewonnen?

b

Bereken van iedere renner de gemiddelde snelheid. Rond waar nodig af op één decimaal nauwkeurig.

c

Schrijf voor elke grafiek een passende formule voor het verband tussen in kilometers en in uren.

d

Waarom kunnen deze grafieken nooit het werkelijke verloop van deze tijdrit correct beschrijven?

Opgave 15

In een inkjetprinter gaan inktpatronen. Zo'n inktpatroon kost € 42,50. Je kunt er (gemiddeld) afdrukken mee maken.

a

Welk bedrag ben je aan inkt kwijt als je afdrukken per jaar maakt?

b

Met welke formule kun je de jaarlijkse kosten voor inkt berekenen?

c

Zijn de jaarlijkse kosten voor inkt recht evenredig met het aantal afdrukken? Zo ja, hoe groot is dan de evenredigheidsconstante?

d

Zijn de jaarlijkse kosten voor het werken met deze printer ook recht evenredig met het aantal afdrukken? Licht je antwoord toe.

verder | terug