Lineaire verbanden > Recht evenredig
123456Recht evenredig

Theorie

Als een verband tussen en  recht evenredig is, dan gelden de volgende eigenschappen:

  • De formule kan worden geschreven als:

  • De grafiek is een rechte lijn door .

  • De tabel is een verhoudingstabel.

  • Als bijvoorbeeld keer zo groot wordt, wordt ook keer zo groot; dit geldt ook voor alle andere waarden van en .

Als een van deze eigenschappen geldt, gelden de andere eigenschappen ook. Als een van deze eigenschappen niet geldt, gelden de andere eigenschappen ook niet.

  • noem je de evenredigheidsconstante.

  • is ook het hellingsgetal van de grafiek die erbij hoort.

verder | terug