Lineaire verbanden > Lineaire formules
123456Lineaire formules

Inleiding

Veel situaties die wij in het dagelijks leven tegenkomen, zijn te beschrijven als lineair verband tussen twee variabelen. In dit onderdeel leer je lineaire verbanden herkennen, er formules voor opstellen en deze formules te gebruiken om grafieken te maken en berekeningen uit te voeren.

Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;

  • een passende formule bij een in woorden beschreven lineair verband opstellen;

  • de grafiek van een lineair verband tekenen.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij formules;

  • werken met eenvoudige lineaire verbanden;

  • de begrippen hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) en begingetal.

verder | terug