Lineaire verbanden > Lineaire formules
123456Lineaire formules

Verwerken

Opgave 6

Het huren van een bepaald type auto bij een autoverhuurbedrijf kost per week `g = 0,09 k + 75` . Hierbij is `k` het aantal gereden kilometers en `g` de kosten in euro's.

a

Het verhuurbedrijf vraagt een vast bedrag per week. Welk bedrag is dat?

b

Wat zijn de kosten per gereden kilometer?

c

Geef de formule voor de kosten van een huurauto die per week € 12,50 duurder is en die per kilometer € 0,10 kost.

Opgave 7

Bereken van de volgende lineaire formules algebraïsch de snijpunten van de bijbehorende grafieken met de assen. Doe dat zonder de grafische rekenmachine te gebruiken.

a

`y_1 =3 x-5`

b

`y_2 =x-4`

c

`y_3 =text(-)0,5 x+4`

d

`y_4 =text(-)2 (x+3 )`

Opgave 8

Bekijk de tabel.

gewerkte uren `u` 0 2 5 9 10
kosten `k` 65 135 240 380 415
a

Leg uit waarom tussen `k` en `u` een lineair verband kan bestaan.

b

Waaruit blijkt dat `k` niet recht evenredig is met `u` ?

c

Welke van deze formules past bij de tabel?

`k=u+65`

`k=35 u+65`

`k=65 u+70`

d

Bereken met de juiste formule de kosten als er zes uur is gewerkt.

e

Bereken de kosten als er `2` uur en `50` minuten is gewerkt.

Opgave 9

De winst `w` (euro) van een feestavond hangt af van het aantal bezoekers `n` .
De formule is: `w = 2,5n -300`

a

Bereken de winst als het aantal bezoekers `200` is.

b

Wat is de betekenis van `- 300` in deze formule?

c

Wat is de betekenis van het getal `2,5` ?

d

Bereken de coördinaten van het snijpunt van de grafiek van `w` met de horizontale as. Wat is de betekenis van dit punt?

Opgave 10

De vertegenwoordiger van het volleybalmerk "Gala" verkoopt in Nederland via internet volleyballen voor € 48,00 per stuk. Het merk stelt daarnaast een bedrag van € 1000,00 beschikbaar aan de vertegenwoordiger om het merk te promoten. De vertegenwoordiger koopt de ballen in voor € 30,00 per stuk. Daarnaast heeft hij vaste kosten van € 2500,00.

a

Stel formules op voor de kosten `k` en de opbrengst `r` afhankelijk van het aantal verkochte volleyballen `b` .

b

Maak de grafieken van `k` en `r` met de grafische rekenmachine en ga met behulp van deze grafieken na hoeveel volleyballen de vertegenwoordiger moet verkopen om winst te maken.

Opgave 11

Uit Amerikaans onderzoek in horecagelegenheden blijkt dat er tussen de fooi `F` in dollars en de hoogte van de rekening `R` in dollars een lineair verband bestaat. Een onderzoeker vond de volgende gegevens:
Bij een rekening van $ 20,00 hoort een fooi van $ 4,00.
Bij een rekening van $ 80,00 hoort een fooi van $ 13,00.

a

Stel een formule op bij dit lineaire verband tussen `F` en `R` .

b

Een ober brengt een klant een rekening van $ 45,00. Hoeveel fooi kan de ober verwachten?

Opgave 12

Chiara en Leyla werken op zaterdag in de supermarkt en verdienen daar € 4,50 per uur. Zij overwegen om voor een callcenter te gaan werken om klanten te werven voor het energiebedrijf. Het basisloon ligt daar met € 3,20 per uur weliswaar wat lager, maar bij het callcenter krijg je per geworven klant een extra bedrag van € 2,00.

a

Chiara wil op zaterdag maximaal acht uur werken. Teken grafieken van het dagloon van Chiara in deze situatie en onderzoek met deze grafieken hoeveel klanten Chiara moet werven om bij het callcenter meer te gaan verdienen dan bij de supermarkt.

b

Leyla denkt dat zij op zaterdag in staat is om drie, vier of vijf klanten te werven. Teken grafieken van het dagloon van Leyla in deze situaties. Onderzoek met deze grafieken hoelang (uur) Leyla maximaal mag doen over het werven van klanten om niet minder te gaan verdienen dan in de supermarkt. Rond af op halve uren nauwkeurig.

verder | terug