Lineaire verbanden > Lineaire formules
123456Lineaire formules

Verkennen

Opgave V1

De kosten voor het verbruik van leidingwater zijn in een bepaalde regio € 0,93 per kubieke meter (m3) en het vastrecht is € 62,00 per jaar. Hierbij past de formule `K=0,93 *a+62` , waarin `a` het jaarverbruik (m3) en `K` de jaarlijkse kosten zijn.

a

Breng de grafiek van `K` als functie van `a` mooi in beeld op de grafische rekenmachine.

b

In Nederland wordt per persoon gemiddeld ongeveer `124` liter water per dag gebruikt. Zijn er jaren dat een huishouden in deze regio meer dan € 1000,00 aan water kwijt is?

verder | terug