Lineaire verbanden > Lineaire formules
123456Lineaire formules

Theorie

Als er een lineair verband tussen `y` en `x` is, heeft de bijbehorende formule de vorm `y=a*x+b` , waarin:

  • `a` het hellingsgetal, dus de toe- of afname van `y` per stap van `1` van `x` ;

  • `b` het begingetal, de uitkomst bij `x=0` .

Je zegt ook wel dat `y` een lineaire functie is van `x` .

De grafiek bij zo'n lineair verband is een rechte lijn door `(0, b)` . Als je de waarde van `x` daarna met `1` verhoogt, neemt de uitkomst met `a` toe en als `a` negatief is, af. Het hellingsgetal `a` heet ook wel de richtingscoëfficiënt, want dit getal bepaalt de richting van de grafiek.

verder | terug