Lineaire verbanden > Lineaire modellen
123456Lineaire modellen

Inleiding

Op grond van meetresultaten kun je een lineair verband tussen twee variabelen veronderstellen. Dat is bijvoorbeeld het geval als meetpunten bij een verband tussen twee variabelen (vrijwel) op een rechte lijn liggen. In dit onderdeel leer je hoe je bij een aantal meetpunten een passende lineaire formule (lineair model) op kunt stellen.

Je leert in dit onderwerp:

  • een lineair verband herkennen in de grafische weergave van meetpunten;

  • bij een lineair verband dat is gegeven door een aantal meetpunten een passende formule opstellen.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij (lineaire) functies;

  • werken met lineaire verbanden en de bijbehorende hellingsgetallen (richtingscoëfficiënten).

verder | terug