Lineaire verbanden > Lineaire modellen
123456Lineaire modellen

Uitleg

Je ziet in een assenstelsel de twee punten `A` en `B` getekend. Door deze punten gaat een lijn. Tussen `x` en `y` bestaat een lineair verband. Stel een formule op voor dit verband.

Door in de applet de waarden van `a` en `b` aan te passen, kun je de formule vinden.

Het gevraagde verband is lineair en heeft dus de vorm: `y=ax+b` . Je moet `a` en `b` vinden.

Lees twee coördinaten af: `A = (1, 2)` en `B = (2,5; 3)` .

De helling is: `a= (3 -2) / (2,5 -1) = 1/(1,5) = 2/3`

Vul het hellingsgetal in de formule in: `y = 2/3 x + b` .

Bereken het begingetal door `A(1, 2)` in te vullen: `2 = 2/3 * 1 + b` en dus `b=1 1/3` .

De gevraagde formule is: `y = 2/3 x + 1 1/3` .

Opgave 1

Bekijk in de uitleg hoe je een formule opstelt bij een lineair verband waarvan twee punten gegeven zijn. Bij een lineair verband hoort een grafiek die door de punten `(text(-)3, 2)` en `(17, 10)` gaat. Stel een formule voor dit verband op.

Opgave 2

Je ziet twee lijnen `l` en `m` . Het zijn grafieken bij een lineair verband. Stel bij elk van deze lijnen een passende formule op.

verder | terug