Lineaire verbanden > Lineaire modellen
123456Lineaire modellen

Verkennen

Opgave V1

De bevolking van een stad is de laatste decennia gestaag gegroeid. In de tabel vind je enkele gegevens.

jaartal 1960 1970 1980 1990 2000 2010
aantal inwoners ( `xx 100000` ) 2,1 3,3 4,6 5,8 7,0 8,3
a

Maak bij deze tabel een grafiek.

b

Je kunt een rechte lijn trekken die het verloop van de bevolkingsgroei van deze stad redelijk benadert. Teken die lijn en voorspel het aantal inwoners in 2020 en 2030.

verder | terug