Lineaire verbanden > Lineaire modellen
123456Lineaire modellen

Testen

Opgave 15

In het assenstelsel zie je twee lijnen `l` en `m` . Het zijn grafieken van lineaire verbanden.

a

Stel een formule op voor `l` .

b

Stel een formule op voor `m` .

Opgave 16

De overheid is er door allerlei maatregelen in geslaagd het aantal verkeersdoden tussen 1970 en 2010 terug te dringen. De cijfers staan in de tabel:

jaar 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
aantal doden 3516 3005 2521 1997 1488 1277 1158 817 640
a

Laat zien dat het aantal verkeersdoden in de periode 1970 - 1990 (ongeveer) lineair afneemt.

b

Schat met behulp van lineair interpoleren het aantal verkeersdoden in 1982.

c

Geef een formule voor het verband tussen het aantal verkeersdoden `N` en de tijd `t` (in jaren) voor de gehele periode 1970-1990. Neem `t=0` in 1970.

d

Bepaal met behulp van lineair extrapoleren het aantal verkeersdoden in 2020. Gebruik daarvoor de gegevens uit de periode 2005-2010. Waarom is het lineair extrapoleren met deze gegevens riskant?

Opgave 17

Het aantal éénpersoonshuishoudens in Nederland is in de periode 2000 - 2013 lineair toegenomen. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in Nederland in 2010: `2670` ( `xx 1000` ) en in 2013: `2802` ( `xx 1000` ) éénpersoonshuishoudens. Stel een formule op voor het aantal éénpersoonshuishoudens `N` (in duizendtallen) als functie van de tijd `t` . Kies `t = 0` in 2000.

verder | terug