Lineaire verbanden > Lineaire modellen
123456Lineaire modellen

Theorie

De formule van een lijn door de punten en  heeft de vorm .
is het hellingsgetal; de uitkomst bij

  • bereken je door de coördinaten van één van de twee punten in te vullen.

Soms wordt het verband tussen en gegeven door meetpunten en kun je door die punten een rechte lijn trekken. Niet alle punten hoeven helemaal op deze lijn te liggen. De formule bij de lijn noem je dan een lineair model voor het verband tussen en .

Toepassingen van het gebruik van lineaire formules en modellen zijn:

  • Het berekenen van tussenliggende waarden door te doen alsof de grafiek tussen de meetwaarden lineair is. Dit is lineair interpoleren.

  • Het berekenen van waarden die eerder of verder liggen. Dus voorspellen, door te doen alsof de grafiek lineair verder loopt. Dit is lineair extrapoleren.

verder | terug