Lineaire verbanden > Lineaire verbanden vergelijken
123456Lineaire verbanden vergelijken

Theorie

Als je van twee lineaire verbanden

en

het snijpunt wilt berekenen, geldt:

Dit is een lineaire vergelijking.

Een lineaire vergelijking kun je oplossen met de balansmethode of met de grafische rekenmachine.

De ongelijkheid  oplossen, doe je zo:

  • Los de bijbehorende vergelijking op.

  • Teken de grafieken en .

  • Lees de oplossing van de ongelijkheid af.

verder | terug