Lineaire verbanden > Lineaire verbanden vergelijken
123456Lineaire verbanden vergelijken

Theorie

Als je van twee lineaire verbanden

`y_1 =ax+b` en

`y_2 =cx+d`

het snijpunt `y_1=y_2` wilt berekenen, geldt:

`ax+b=cx+d`

Dit is een lineaire vergelijking.

Een lineaire vergelijking kun je oplossen met de balansmethode of met de grafische rekenmachine.

De ongelijkheid  `y_1 < y_2` oplossen, doe je zo:

  • Los de bijbehorende vergelijking `y_1 =y_2` op.

  • Teken de grafieken `y_1` en `y_2` .

  • Lees de oplossing van de ongelijkheid af.

verder | terug