Lineaire verbanden > Ongelijkheden en gebieden
123456Ongelijkheden en gebieden

Inleiding

Bij een muziekvoorstelling werden twee soorten kaartjes verkocht: een kinderkaartje kostte € 2,50 en een kaartje voor volwassenen kostte € 4,50. Als er nu voor € 1200,00 aan kaartjes is verkocht, dan past daarbij een vergelijking als als het aantal kinderkaartjes en het aantal kaartjes voor volwassenen is.

Dit is ook een lineair verband, maar niet van de vorm . In dit onderdeel leer je werken met lineaire verbanden van de vorm .

Je leert in dit onderwerp:

  • lineaire verbanden van de vorm herleiden tot de vorm ;

  • combineren van lineaire verbanden van de vorm : snijpunt uitrekenen;

  • combineren van lineaire ongelijkheden: het juiste gebied in een assenstelsel weergeven.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij (lineaire) functies;

  • werken met lineaire verbanden en de bijbehorende hellingsgetallen (richtingscoëfficiënten);

  • lineaire vergelijkingen oplossen;

  • lineaire ongelijkheden oplossen.

verder | terug