Lineaire verbanden > Ongelijkheden en gebieden
123456Ongelijkheden en gebieden

Inleiding

Bij een muziekvoorstelling werden twee soorten kaartjes verkocht: een kinderkaartje kostte € 2,50 en een kaartje voor volwassenen kostte € 4,50. Als er nu voor € 1200,00 aan kaartjes is verkocht, dan past daarbij een vergelijking als `2,50k + 4,50v = 1200` als `k` het aantal kinderkaartjes en `v` het aantal kaartjes voor volwassenen is.

Dit is ook een lineair verband, maar niet van de vorm `y = a*x + b` . In dit onderdeel leer je werken met lineaire verbanden van de vorm `px + qy = r` .

Je leert in dit onderwerp:

  • lineaire verbanden van de vorm `px + qy = r` herleiden tot de vorm `y = ax + b` ;

  • combineren van lineaire verbanden van de vorm `px + qy = r` : snijpunt uitrekenen;

  • combineren van lineaire ongelijkheden: het juiste gebied in een assenstelsel weergeven.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij (lineaire) functies;

  • werken met lineaire verbanden en de bijbehorende hellingsgetallen (richtingscoëfficiënten);

  • lineaire vergelijkingen oplossen;

  • lineaire ongelijkheden oplossen.

verder | terug