Lineaire verbanden > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

geeft en dus .

b

geeft .

Grafieken: .

c

geeft en dus .

Grafieken: .

d

Opgave 2

geeft .

Een abonnement wordt voordeliger bij meer dan bezoeken per jaar.

Opgave 3
a

Ton: m/min.
Henk: m/min.

b

minuten, dus meter

c

Ton: , in minuten en in meter.
Voor Ton is recht evenredig met .

d

Henk:
Voor Henk is niet recht evenredig met , omdat hij op al meter voor ligt.

e

Voer in: Y1=250*X en Y2=400+200*X
Venster bijvoorbeeld: en .

Ton heeft meter afgelegd na minuten. Henk is na minuten aan de eindstreep. Ton moet dan nog meter.

Opgave 4
a

b

geeft kopieën.

c

geeft .

De tweede aanbieding is voordeliger bij meer dat kopieën.

Opgave 5
a

De punten liggen (bij benadering) op een rechte lijn, dus er is een lineair verband.

b

c

De lengte van de veer is cm als er geen gewicht aan hangt. De uitrekking komt daar nog bovenop. De formule voor is dus:

d

Per gram rekt de veer cm uit. Per gram rekt de veer dus cm uit. De beginlengte van de veer is cm. De formule voor wordt dan: .

e

geeft .

Opgave 6
a

en .

b

geeft .
Er is dus € 5500,00 voor de investeerder in fonds A belegd.

Opgave 7
a

; ; en

b

Dit is het gebied begrensd door , , , en .

c

De maximaal mogelijke winst van € 384,00 per dag wordt bereikt in .

Opgave 8
a

Als dan is .
Als dan is .

b
c

Hij stookt extra om in het goedkopere tarief van de grootverbruiker te vallen.

d

Groot en klein verbruik zijn even duur als , dus als .

Dus vanaf m3.

e

Zorgen dat de lijnen netjes aansluiten, dus bijvoorbeeld de grens van verlagen naar .

Opgave 9Afgelegde weg, snelheid en versnelling
Afgelegde weg, snelheid en versnelling
a

km/h m/s. De auto heeft in seconden afgelegd m en is dus nog m voor.

b

c

km/h m/s. Voor de motor geldt: .

d

. Dat is ongeveer seconden nadat de motor op topsnelheid was.

Opgave 10Cijfers vaststellen
Cijfers vaststellen
a

b

geeft .

c

als en als .

d

Een .

e

Maximaal een en minimaal een .

Opgave 11Economisch evenwicht
Economisch evenwicht
a

Doen, trek rechte lijnen door de punten in het assenstelsel.

b

en .

c

geeft .

d

De vraag neemt af, dus de grafiek van komt lager te liggen. Het snijpunt van en ligt lager. De evenwichtsprijs wordt dus minder.

Opgave 12Schofthoogte
Schofthoogte
a

Lijn gaat door en .
De richtingscoëfficiënt = .
De formule wordt .

b
c

mm

d

De verticale afstand tussen beide lijnen is minder dan als .

e

Ras A: lijn door en geeft . Als dan is en kg.

Ras B: lijn door en geeft . Als dan is en kg.

bron: examen havo wiskunde A in 1990, eerste tijdvak

Opgave 13Veldkrekels
Veldkrekels
a

M. Duijm:  °C. M. Dekkers:  °C. Het verschil is  °C.

b

M. Duijm: M.Dekkers: .

c

geeft en dus . De bijbehorende temperatuur is  °C.

naar: examen wiskunde A havo 1999, tweede tijdvak

Opgave 14Vuurwapens
Vuurwapens
a

De voorstanders kunnen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Finland vergelijken: in Finland zijn er meer vuurwapens, maar minder sterfgevallen door vuurwapens.

De tegenstanders kunnen zeggen dat de trendlijn aangeeft dat hoe hoger het vuurwapenbezit is, hoe hoger het aantal sterfgevallen door vuurwapens.

b

Nederland en de Verenigde Staten hebben respectievelijk en sterfgevallen per inwoners.

Nederland heeft sterfgevallen door vuurwapens.

De VS heeft sterfgevallen door vuurwapens.

Er zijn in de VS dus maal zo veel sterfgevallen door vuurwapens als in Nederland.

c

Met een punt (bijvoorbeeld ) op de trendlijn kun je de evenredigheidsfactor berekenen; het verband is dus .

In Brazilië is en , dus .

Het aantal vuurwapens in Brazilië is dus miljoen.

bron: examen havo wiskunde A in 2009, eerste tijdvak

verder | terug